Isuzu MU-X 1.9 Ddi Blue Power ราคาเริ่มต้น 1.094 ล้านบาท

ราคาของ Isuzu MU-X 1.9 Ddi Blue Power เปิดเผยออกมาแล้ว โดยเริ่มต้นที่ 1.09 ล้านบาท และเปิดรับจองแล้ววันนี้ ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

ราคาของแต่ละรุ่น มีดังนี้

  • MU-X 4×2 1.9 Ddi CD 6AT ราคา 1,094,000 บาท
  • MU-X 4×2 1.9 Ddi DVD 6MT ราคา 1,204,000 บาท
  • MU-X 4×2 1.9 Ddi DVD 6AT ราคา 1,254,000 บาท
  • MU-X 4×2 1.9 Ddi DA DVD 6AT ราคา 1,324,000 บาท
  • MU-X 4×2 3.0 Ddi DA DVD 6AT ราคา 1,364,000 บาท
  • MU-X 4×4 1.9 Ddi DA DVD 6AT ราคา 1,464,000 บาท

Isuzu MU-X Blue Power