Toyota Hilux Revo TRD Sportivo ตัวจริงมาแล้ว… ในงาน Motor Show 2016

เปิดเผยตัวจริงออกมาแล้วกับรถยนต์ที่หลายๆ คนรอคอยอย่าง Toyota Hilux Revo กับชุดแต่ง TRD Sportivo ซึ่งนำมาจัดแสดงในงาน Motor Show 2016 ส่วนเรื่องราคาคงต้องสอบถามกันในงานอีกทีนะครับ

Toyota Hilux Revo TRD Sportivo

Toyota Hilux Revo TRD Sportivo

Toyota Hilux Revo TRD Sportivo

Toyota Hilux Revo TRD Sportivo

Toyota Hilux Revo TRD Sportivo